TİCARİ HUSUSLAR
 

Kişisel Verilerin Korunmasına ve Ticari iletişime ilişkin Aydınlatma ve Rıza/İzin metinleri

Değerli Ziyaretçilerimiz, Müşterilerimiz ve Üyelerimiz,
 
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamındaki haklarınız hususunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.
 
Bu metinde; ticari iletişim kanalları ile genel ve kişiye özel kampanya bilgilendirmeleri yapılmasını kabul etmeniz halinde kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin aydınlatma metni ve açık rıza beyanları yer almaktadır.
 
Sizler tarafından verilen ve tarafınızdan edinilen bilgilerin ve işlemlerinin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre Şirketimiz veya ilgili kuruluşca sistemlerde, teknolojik imkanlar ve maliyet unsurları dahilinde, uygun teknik ve idari yöntemler ile alınmıştır.
 

 1. Aydınlatma Metni
Kanun uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Aymarka Mağazacılık A.Ş. (”Aymarka”) olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metni aşağıdadır.
 
Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?
 • Kimlik bilgileriniz (ad soyad,)
 • İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası)
 • Faturada bulunmasını talep etmeniz halinde TC kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri)
 • Üye numaranız,
 • Alışveriş bilgileriniz (alışverişlerinizin tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, ödeme şekli, kazanmış olduğunuz puanlar gibi Sadakat Kart üyeliğine ilişkin kampanyalarından yararlanmanızı sağlayan bilgiler vs.)
 • www.network.com.tr ve www.divarese.com.tr internet sitesini (“Site/Siteler”) kullanımlarınıza ilişkin detaylar (Site’deki davranışlarınız, işlemleriniz, tercihleriniz, ziyaret edilen ürünler vs.)
 • Pazarlamaya esas bilgileriniz (Doğum tarihi, cinsiyet bilgisi, Site kullanımları, alışveriş alışkanlıkları, adres, ve alışkanlıklar gibi demografik üye/kullanıcı/müşteri bilgileri, , kıyafet dahil her türlü ürüne ve hizmete ilişkin alışveriş alışkanlığı-tercihler, beğeniler ve ilgili yorumlar, yararlanılan kampanya, anket vb.leri ile içerikleri, fatura içerikleri, ödeme yöntemleri(nakit, kredi kartı vs.) ve ödeme detayları (taksit miktarı vs.), eski ve yeni cep/ev/iş telefon/faks numaraları, mail adresleri, elektronik ticari ve sair iletişimlere yaklaşım-aksiyonlar, tanımlama bilgileri (çerez, web tarayıcı işaretleri-bilgisi, IP, beacon, kablolu-kablosuz ağ bağlantı bilgisi vb), reklam tanıtıcısı bilgileri, internet sitesi üzerinden konum paylaşım izni verilmesi halinde konum verileri)
Kişisel Verilerinizi İşleme Amacımız Nedir?
 • Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi,
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla kimlik, iletişim, fatura, alışveriş bilgilerinizi,
 • Aramızda doğabilecek uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla kimlik, iletişim, fatura, alışveriş bilgilerinizi,
 • Genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyaların, avantajların, promosyonların, reklamların, bilgilendirmelerin, pazarlama faaliyetlerinin oluşturulabilmesi/yapılabilmesi, size yönelik her türlü ticari iletişim faaliyetlerinde bulunulabilmesi amacıyla kimlik, iletişim, alışveriş ve pazarlamaya esas bilgilerinizi işliyoruz.
Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebimiz Nedir?
Aymarka olarak kişisel verilerinizi, Aymarka veya Aymarka bayileri, iştirakleri tarafından;  Mağazalarımızda bulunan cihazlar aracılığıyla, Mağazalarda sözlü olarak satış danışmanlara beyan ettiğiniz bilgilerin bu kişilerce sistemlerimize kaydedilmesi, Mağazalar, Site ya da Mobil Uygulama üzerinden yaptığınız alışverişlerin veya üyelik işlemlerine ilişkin paylaştığınız bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi, sabit-mobil nitelikli internet ve iletişim cihazlarınızın ve/veya mobil uygulamaların muhtelif ortamlarda ve yerde kullanımlarından oluşan/edinilen verilerin sistemlerimize kaydedilmesi, Mağaza, Site ve Mobil Uygulama üzerindeki her türlü alışveriş, tahsilat, teslimat, işlem, anket doldurma, kayıt ve davranışsal işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi, telefon yoluyla sizinle iletişim kurulması esnasında vermiş olduğunuz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle toplamaktayız.
 
Aymarka olarak kişisel verilerinizi, kişiselleştirilmiş/ticari iletişime ilişkin olarak vereceğiniz açık rıza hukuki sebebine dayanarak topluyoruz.
 
Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarmaktayız?
Aymarka olarak kişisel verilerinizi;
 • Bilişim teknolojileri, pazarlama faaliyetleri, ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak, kişisel veri toplama süreçlerinde ürün ve hizmet desteği almak gibi amaçlarla Aymarka'nın yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (çağrı merkezi, cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplama hizmeti, pazarlama danışmanlığı, veri tabanı, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, danışmanlık, vb. hizmeti veren firmaları ile) veya yurtiçindeki iş ortaklarımızın sunucularının yurtdışında olması nedeniyle yurtdışı ile,
 • Site/Mobil Uygulama üzerinden yaptığınız alışverişlerinizin ve diğer her türlü ürün taleplerinizin size gönderilmesi amacıyla kurye ve kargo hizmeti aldığımız iş ortaklarımızla,
 • Ortak veri merkezi hizmeti alınması, veri zenginleştirme/pazarlama faaliyetlerinde bulunulması amaçlarıyla Aymarka'nın bağlı olduğu grup şirketler bünyesindeki Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.,(Beymen, Beymen Club), Christian Louboutin Mağazacılık A.Ş. ve Beymen İç ve Dış Ticaret A.Ş.   firmaları ile, 
 • Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlarla paylaşmaktayız.
 
Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?
Aymarka tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Aymarka’ya başvuruda bulunarak her zaman;
a)   kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b)   kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,
c)   kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç)   kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme,
d)   kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e)   kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Aymarka’nın söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerinizi silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f)   kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (d) ve (e) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteme,
g)   kişisel verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme,
ğ)   kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.
 
Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak Aymarka Mağazacılık A.Ş.’ye aşağıda belirtilen iletişim kanallarından iletebilirsiniz (İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)
 
Adres: Ayazağa Mah. Cendere Cad. Vadi İstanbul 109 O Kat:3 34396 Sarıyer/İstanbul
Telefon:+90(212)3862000  Faks:+90(212)3862010
E-Posta: Kep'li ve Kepsiz mail adresleri onlinedestek@aymarka.com.tr  ve  aymarka@hs03.kep.tr   
İnternet Adresi: www.network.com.tr, www.divarese.com.tr
 
 
 1. Açık  Rıza ve Ticari İletişim İzni Beyanı

 
Yukarıdaki aydınlatma metnini uygun bulmuş iseniz, bilgilerinizin doğruluğunu teyit ettikten sonra Site’de yer alan kutucuğu işaretlemeniz halinde açık rıza/ticari iletişim izni verme işleminiz tamamlanmış olacaktır.
Kişiselleştirilmiş/Ticari iletişime ilişkin açık rıza/ticari iletişim izni beyanı
 
İstediğim her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, göndereceğiniz elektronik iletilerde belirtilen işlemi (red) yaparak ilgili ticari elektronik iletişimi durdurabileceğim, açık rızama dayanarak kişisel veri işlenen hallerde ise açık rızamı her zaman geri çekerek açık rızaya dayanan kişisel veri işleme süreçlerini durdurabileceğim hususlarında da bilgilendirildim/biliyorum.
 
Kişiselleştirilmiş/ticari iletişime ilişkin olarak kişisel verilerimin yukarıdaki aydınlatma metninde açıklandığı şekilde işlenmesine, kişisel verilerimin Aymarka'in bağlı olduğu grup şirketler bünyesindeki Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş., (Beymen, Beymen Club), ile paylaşılmasına ve tarafıma Aymarka ve bu metinde sayılan grup şirketler tarafından verdiğim iletişim bilgilerim ile ileride güncellemem halinde güncel iletişim bilgilerim üzerinden SMS/kısa mesaj, MMS, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta / mail, mobil app ve web üzerinden push, bluetooth, beacon,her türlü özel-genel ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik ileti gönderilmesine izin ve onay veriyorum.